Windykacja

Windykacja

Celem działań podejmowanych przez Kancelarię jest sprawne i efektywne odzyskanie należności jak również poprawienie płynności finansowej osób zadłużonych. Dodatkowo jeśli masz problem z dłużnikiem, chcesz odzyskać pieniądze od najemcy, masz uciążliwego lokatora lub sam chcesz pozbyć się długu i zabezpieczyć swój majątek – musisz działać szybko i zdecydowanie.

W zakresie szeroko pojętej egzekucji, działania Kancelarii opierają się na trzech stadiach:

1) polubownej windykacji przedsądowej obejmującej:

 • pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty długu
 • pisemną odpowiedź dłużnika na wezwanie do zapłaty długu
 • negocjacje polubowne pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
 • przygotowanie treści porozumień wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami, tj. zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, wpis hipoteki na nieruchomości, poręczenie
 • analizę kondycji finansowej dłużników i ocenę ryzyka procesowego
 • kalkulację kosztów procesowych

2) windykacji sądowej będącej konieczną drogą do uzyskania tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty) potrzebnego do prowadzenia egzekucji, która obejmuje:

 • zabezpieczenia roszczeń przed wniesieniem pozwu (przerwanie terminu przedawnienia)
 • przygotowania pozwów i prowadzenia spraw o zapłatę, zadośćuczynienie, rentę
 • dochodzenia roszczeń umownych oraz pozaumownych (np. z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, dot. czynów niedozwolonych)
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 • reprezentacja klientów w postępowaniach
 • uzyskanie klauzuli wykonalności potrzebnej do prowadzenia egzekucji

3) windykacji egzekucyjnej obejmującej:

 • przygotowanie wniosków zabezpieczających przed uzyskaniem klauzuli wykonalności
 • przygotowanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentację wierzycieli i dłużników przed komornikiem
 • obniżanie kosztów egzekucyjnych.