Restrukturyzacja długów

Prawo restrukturyzacyjne

W ramach działań Kancelarii oferujemy kompleksową pomoc w zakresie restrukturyzacji małych i średnich firm oraz podmiotów indywidualnych.

Nasze usługi obejmują m.in. :

1)  oddłużenie wobec ZUS i US poprzez:

– analizę sytuacji finansowej pod kątem dostosowania odpowiedniej ulgi

– przygotowywanie wniosków do ZUS i US w zakresie postępowań układowych

– zawieszanie i umarzanie postępowań egzekucyjnych z wniosków ZUS i US

– asekurację w procesie podpisywania układów ratalnych z ZUS i US oraz analizę warunków zawartych w umowach spłaty ratalnej

– pomoc w umarzaniu zaległości wobec ZUS i US

– monitoring realizacji układów z ZUS i US

– przygotowywanie wniosków o aktualizację warunków spłaty w związku ze zmianą kondycji finansowej

2) zmniejszenie zadłużenia wobec banków i instytucji parabankowych poprzez:

– ustalanie rzeczywistej kwoty zadłużenia

– negocjowanie warunków spłaty i częściowego umorzenia zaległości

– asekurację w procesie podpisywania porozumień oraz analizę warunków porozumień

3) zmniejszenie zadłużenia na drodze procesu cywilnego poprzez:

– zastosowanie klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków (klauzuli rebus sic stantibus)

– przewalutowanie zobowiązań (zastosowanie zasady walutowości)

– zmniejszenie kosztów tj. składki ubezpieczeniowej przy kredycie lub pożyczce

4) przeciwdziałanie i ochrona majątku w trakcie windykacji i egzekucji – dokładny opis w zakładce  – Windykacja

5) reprezentację w postępowaniach restrukturyzacyjnych – dokładny opis w zakładce  – Zastępstwo procesowe i obrona w sprawach karnych

6) reprezentację w postępowaniach upadłościowych – dokładny opis w zakładce  – Zastępstwo procesowe i obrona w sprawach karnych