Zastępstwo procesowe i obrona w sprawach karnych

Zastępstwo procesowe i obrona w sprawach karnych

Spory i nieporozumienia są nieodłączną częścią ludzkich interakcji i często niosą za sobą problemy prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Odbijają się one na relacjach z najbliższymi oraz na efektywności pracy i ogólnej sytuacji materialnej. Celem zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów, a przede wszystkim w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, Kancelaria oferuje:

 • prowadzenie negocjacji, uczestniczenie w mediacjach oraz pośrednictwo w rozwiązywaniu sporów cywilnych,
 • mediację i pośrednictwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty) oraz dochodzenie roszczeń z nimi związanych,
 • prowadzenie spraw dotyczących o prawa rzeczowe z zakresu posiadania, własności, współwłasności, zasiedzenia, służebności,
 • prowadzenie spraw spadkowych oraz dotyczących działu spadku i roszczeń o zachowek,
 • prowadzenie spraw działowych: o podział majątku, zniesienie współwłasności, rozliczenie konkubinatu,
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, dot. opieki i kurateli.

Głównym założeniem i celem podejmowanych działań Naszego Zespołu jest rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym. Niekiedy jednak brak porozumienia rodzi konieczność poddania sprawy pod rozwagę niezależnego arbitra lub sądu. Istotnym elementem powodzenia w procesie jest właściwe zabezpieczenie interesów strony m.in. poprzez:

 • reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych,
 • reprezentowanie przed komornikami w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami w sprawach administracyjnych,
 • obronę w sprawach karnych oraz sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym,
 • obronę w sprawach z zakresu prawa wykroczeń oraz sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu wykroczeniowym,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz w sprawach z zakresu prawa wykroczeń,
 • a także przygotowywanie pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenia, zarzutów i sprzeciwów, apelacji, odwołań i skarg, zarzutów do opinii biegłych, skarg kasacyjnych).

Kancelaria podejmuje się prowadzenia także innych spraw dzięki stałej współpracy z prawnikami z różnych specjalności. Więcej informacji można uzyskać także w zakładce Prawnicy i support.