Ochrona praw zwierząt

Ochrona praw zwierząt

W naszym porządku prawnym zwierzęta uznawane są za istoty, a nie za rzeczy. Wyraźnie reguluje to ustawa o ochronie zwierząt statuując w art.1, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”. Już w kolejnym zdaniu możemy odczytać, iż „człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Mając na uwadze te wytyczne, należy kształtować szeroko pojętą ochronę praw wszystkich istot żywych przy współczesnym podejściu do ich roli w naszym życiu.

Jako że odczuwamy wewnętrzną potrzebę ochrony praw wszelkich istot żywych, Kancelaria oferuje m.in.:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, których przedmiotem są zwierzęta,
  • zabezpieczenie praw i bytu zwierząt pochodzących z hodowli poprzez odpowiednie kształtowanie postanowień umów sprzedaży (np. prawo odkupu, prawo pierwszeństwa nabycia, prawo do kontroli bytu zwierząt pochodzących z hodowli),
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych przeciwko znęcaniu się nad zwierzętami,
  • obsługę prawną klinik weterynaryjnych oraz innych podmiotów niosących pomoc zwierzętom,
  • szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ochrony praw zwierząt
  • działalność w zakresie wolontariatu na rzecz fundacji non profit