Ochrona konkurencji i konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów

Przedsiębiorcy oferując swoje produkty i usługi klientom indywidualnym często zapominają o konieczności uwzględnienia regulacji odnoszących się do ochrony praw konsumentów. Celem zapewnienia ochrony konsumentom oraz pomocy małym przedsiębiorcom ograniczeniu ryzyka naruszenia praw konsumentów Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie udzielania porad prawnych, opiniowania stanów faktycznych i prawnych oraz reprezentowania w postępowaniach przed organami i sądami właściwymi z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (w tym przed UOKiK). Działania Kancelarii koncentrują się przede wszystkim na:

1) sprawach dotyczących umów konsumenckich, w tym m.in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych z uwzględnieniem ryzyka występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych
 • reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych
 • sporządzanie reklamacji, wniosków, pism procesowych, skarg i odwołań
 • reprezentacja w sprawach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumentów
 • szkolenia z zakresu praw konsumentów

2) sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym m.in.:

 • reprezentacja w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
 • reprezentacja w postępowaniach karnych i przed organami administracji z zakresu prawa konkurencji
 • reprezentacja w sprawach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • doradztwo z zakresu przekształceń spółek i innych podmiotów gospodarczych w zakresie zgodności z prawem ochrony konkurencji
 • szkolenia z zakresu ochrony konkurencji