Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Przedsiębiorca jest traktowany przez polskie i zagraniczne sądy, organy administracji i urzędy jak „profesjonalista”. W praktyce oznacza to, że wymaga się od przedsiębiorców pełnej znajomości prawa. Mając świadomość, iż w rzeczywistości nie każdy przedsiębiorca jest prawnikiem – polecamy Państwu nasze konsultacje i usługi dotyczące m.in.:

  • tworzenia i rejestrowania podmiotów gospodarczych, spółek, stowarzyszeń i fundacji,
  • przygotowywania aktów założycielskich, umów i statutów, a także ich zmian,
  • pomocy w procesach przekształcenia, łączenia i podziału spółek, stowarzyszeń i fundacji oraz innych tpodmiotów gospodarczych,
  • pomocy w zakresie likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych, reprezentacji w postępowaniu upadłościowym,
  • kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, cywilnego, a także karnego,
  • przygotowywania, negocjowania i weryfikacji umów z zakresu prawa handlowego,
  • pomocy w organizowaniu spotkań biznesowych, transakcji handlowych (w tym m.in. koordynacja spotkań, przygotowywanie prezentacji),
  • doradztwa w zakresie obrotu inwestycyjnego (przygotowywanie przedsiębiorstw i ich części do sprzedaży, przygotowywanie wewnętrznych audytów prawnych przedsiębiorstw).