Specjalizacje

W ostatnim okresie na rynku usług prawnych funkcjonuje pojęcie specjalizacji prawniczych. Posługując się tym pojęciem, Kancelaria oferuje pomoc w zakresie następujących specjalizacji:

 • OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
  (rejestracja podmiotów/ obsługa prawna podmiotów prawnych/ przekształcenia/ wsparcie rozwoju/ pośrednictwo w kontakcie z inwestorami/ restrukturyzacja zobowiązań/ likwidacja)
 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
  (upadłość/ wnioski o upadłość/ postępowanie układowe/ oddłużanie/ układ ratalny z ZUS/ układa ratalny z Urzędem Skarbowym/ ugody z wierzycielami/ umorzenie długu/ poprawa kondycji finansowej)
 • PRAWO KONTRAKTÓW
  (umowy bankowe/ umowy finansowe/ umowy o współpracy/ intercyzy/ porozumienia/ ugody/ regulaminy/ umowy o pracę/ umowy cywilne/ kontrakty handlowe/ogóle warunki umów/ rozwiązanie umów/ wypowiedzenie/ nieważność umów)
 • WINDYKACJA
  (wezwania do zapłaty/ porozumienia/ ugody/ pozwy o zapłatę/ uzyskanie klauzuli wykonalności/ wnioski egzekucyjne/ wnioski o ogłoszenie upadłości/ obniżenie kosztów egzekucji)
 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE I OBRONA W SPRAWACH KARNYCH
  (reprezentowanie w postępowaniu cywilnym/ reprezentacja w sprawach ochrony dóbr osobistych/ reprezentacja w postępowaniach dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej/ reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym/ reprezentacja w sprawach z ZUS i Urzędem skarbowym/ obrona w sprawach karnych/ oskarżenie w sprawach karnych)
 • OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  (opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych/ reklamacje/ odwołania/ reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem UOKiK/ reprezentacja przed sądami/ reprezentacja w postępowaniach antymonopolowych)
 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  (umowne zabezpieczenie praw autorskich i ich zbywanie/ reprezentowanie w sporach przed Urzędem Patentowym/ doradztwo i opiniowanie w zakresie naruszenia praw)
 • OCHRONA PRAW ZWIERZĄT
  (umowne zabezpieczenie praw zwierząt/ prowadzenie spraw o znęcanie się nad zwierzętami/ przygotowanie umów sprzedaży, dzierżawy/ szkolenia z zakresu praw zwierząt)