Prawnicy i support

Adwokat Julia Dutka-Horoszko

kanelaria@juliadutka.pl

+ 48 609 467 129

Adwokat Julia Dutka-Horoszko

Już jako dziecko marzyłam o zawodzie adwokata, co stanowiło pewnego rodzaju wyłom wobec faktu, iż moi rodzice są lekarzami weterynarii, a pozostała cześć rodziny to lekarze i muzycy. Droga do realizacji tego celu prowadziła przez studia na Uniwersytecie Wrocławskim, praktykę u niemieckiego adwokata Hansa Leopolda de Waal (z Saarbrücken w Saarlandzie) oraz wolontariat w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99. W kolejnych latach odbyłam ponadto staż w Kancelarii mojego późniejszego patrona oraz aplikację pod nadzorem wybitnych adwokatów, oferujących szeroko wachlarz usług prawnych, w tym z zakresu prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta biznesowego.

Od 2010 jestem członkiem wrocławskiej Izby Adwokackiej. W dniu 6 września 2013 roku złożyłam ślubowanie adwokackie i do dnia dzisiejszego wykonuję zawód adwokata.

Dzięki wrodzonej empatii bez problemu nawiązuję kontakt z klientami oraz znajduję dla nich efektywne wyjścia z trudnych sytuacji. Biegle władam językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim. Wolny czas poświęcam swojej drugiej życiowej pasji – jeździectwu oraz startom w zawodach w dyscyplinie Skoki przez Przeszkody. Jestem aktywnym członkiem Klubu Jeździeckiego HUBERT przy Stadninie Koni Hanowerskich w Czarnej. Wyciszenie i relaks zdobywam również dzięki zajmującym lekturom oraz obserwacji natury. Moim wielkim marzeniem są podróże.

W ramach swojej praktyki zawodowej na stałe współpracuję z Mecenas Anną Kuś. Łączy nas wspólne biuro oraz obsługa części Klientów. Dodatkowo stałymi członkami naszego Zespołu jest prawnicza młodzież – aplikant Joanna Stępień oraz przyszły prawnik Piotr Dobrowolski.
W ostatnim czasie towarzyszem naszej codziennej pracy stał się również mój wierny przyjaciel – Mecenas Roxon.

Adwokat Anna Kuś

Adwokat Anna Kuś praktykę w zawodzie nabywa od 2003 roku, kiedy rozpoczęła pracę w kancelarii adwokackiej. Aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej zakończyła egzaminem z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Adwokat Anna Kuś specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego oraz spadkowego reprezentując klientów w postępowaniach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, uregulowanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz w sprawach dotyczących rozliczenia konkubinatu. Ponadto odnosi liczne sukcesy w sprawach restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz organami podatkowymi.

Adwokat Anna Kuś włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym niemieckim i rosyjskim. W czasie wolnym od obowiązków zawodowych i domowych preferuje aktywny wypoczynek m.in. jako uczestniczka ruchu społecznego „Kocham Rower”. Ponadto Mecenas Kuś jest pomysłodawcą i inicjatorką szkoleń dla młodzieży, osób potrzebujących oraz seniorów.

Adwokat Joanna Stępień

Mecenas Joanna Stępień jest młodym adeptem prawa i czynnie uczestniczy w obsłudze prawnej naszych spraw. Jako początkujący praktyk wykazuje się rzetelnością oraz wolą poszukiwania prawdy i optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów.

Adwokat Joanna Stępień jest absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. W roku akademickim 2009/2010 uczestniczyła w programie wymiany studenckiej LLP- ERASMUS, studiując przez jeden semestr na Universidad de Castilla-La Mancha w Toledo, Hiszpanii. W styczniu 2014 r. rozpoczęła aplikację adwokacką pod patronatem Adwokat Anny Kuś. W 2017 r. uzyskała tytuł adwokata uzyskując pozytywny wynik z egzaminu końcowego oraz przystępując do ślubowania adwokackiego.

Mecenas Joanna Stępień włada językiem angielskim, w tym prawniczym i hiszpańskim w stopniu zaawansowanym. Czas wolny spędza na podróżach, pogłębianiu znajomości języków obcych oraz zdobywaniu dodatkowych umiejętności z zakresu psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Z pasją uprawia także sporty zimowe. Kreatywność, dążenie do poznania prawdy oraz lojalność to cechy, które sprawiają, iż jest wysoko cenionym członkiem Naszego Zespołu.

Aplikant adwokacki Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie studiów udzielał porad w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym od lutego 2015 r. pełniąc funkcję jej prezesa. W tożsamym okresie Pan Piotr odbywał praktyki w Naszej Kancelarii, zapoznając się ze specyfiką zawodu adwokata oraz uczestniczył w szkoleniach prawnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jako przyszły prawnik swoją przyszłość zawodową wiąże z adwokaturą, co potwierdził pozytywnym wynikiem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. W styczniu 2017 roku rozpoczyna szkolenie zawodowe.

Pan Piotr Dobrowolski włada biegle językiem angielskim. Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ochroną prawną zwierząt. Chętnie angażuje się w sprawy ważkie dla naszych Klientów i dzięki swojej skrupulatności przysłużył się do sukcesów naszego Zespołu. W wolnym czasie biega, gra w tenisa i jeździ na snowboardzie.

Jacek Horoszko

jacek.horoszko@outlook.com

+ 48 694 526 704

Jacek Horoszko

Jacek Horoszko jest opiekunem Klienta zamożnego w jednym z większych banków w Kraju. Z wykształcenia prawie ekonomista i administratywista. Z zamiłowania filozof.

W ramach współpracy z Kancelarią stanowi nieodzowny element doradczy z zakresu ekonomii, finansów, doradztwa biznesowego oraz opiniowania umów sektora bankowego. Jawi się jako osoba zrównoważona, rzetelna i wnikliwa. Często dzięki jego pomysłom udaje się znaleźć rozwiązanie tak oczywiste jak i błyskotliwe.

Wolny czas poświęca na swoje pasje: konie i jeździectwo, naukę i zabawę z psem oraz zdobywanie kolejnych poziomów w Fantasy Games.  Poprzeczkę ma zawieszoną wysoko – twierdzi, że pracuje bo chce jeździć Bentley’em.

Mecenas Roxon

Mecenas Roxon

W tym wypadku „mecenas” to cześć imienia – a nie tytuł prawny. Roxon to towarzysz naszej pracy i strażnik dobrego samopoczucia. Każdego dnia raczy nas swoim spokojem, wrażliwością i pogodą ducha. Jedyne, co możemy mu zarzucić, to podpijanie kancelaryjnego mleka i wyjadanie ciasteczek. Żywimy nadzieję, że wyrośnie na rzecznika praw zwierząt!