Kancelaria

Od 2013 roku Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz innym podmiotom - w tym przedsiębiorcom. Bez względu na rodzaj problemu oraz jego pochodzenie każda sprawa jest prowadzona z należytą starannością oraz z naciskiem na efektywność podjętych i zamierzonych działań.

Specjalizujemy się w doradztwie obejmującym najważniejsze gałęzie prawa, takie jak prawo cywilne i egzekucyjne, prawo administracyjne, prawo handlowe, a także prawo karne, prawo autorskie i prawo własności intelektualnej oraz prawo konkurencji i prawo ochrony konsumentów.

W powyższym zawiera się również oferta reprezentacji Klientów w procesach sądowych, w sprawach administracyjnych oraz arbitrażowych. Nasi Klienci uzyskają ponadto pomoc prawną w transakcjach związanych z obrotem inwestycyjnym.

Od niedawna nasze zainteresowanie skupia się również na ochronie praw zwierząt.

Honorarium za prowadzenie spraw jak i za poszczególne czynności ustalane jest indywidualnie z adwokatem przyjmującym zlecenie, po wnikliwej analizie sprawy oraz ocenie szans osiągnięcia przez Naszych Klientów zamierzonego celu. Podstawą jego ustalenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.