WINDYKACJA

Celem działań podejmowanych przez Kancelarię jest sprawne i efektywne odzyskanie należności jak również poprawienie płynności finansowej osób zadłużonych w trzech stadiach:

1) polubownej windykacji przedsądowej obejmującej:

 • pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty długu względnie pisemną odpowiedź dłużnika na wezwanie do zapłaty długu
 • negocjacje polubowne pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
 • przygotowanie treści porozumień wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami tj. zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, wpis hipoteki na nieruchomości, poręczenie
 • analizę kondycji finansowej dłużników i ocenę ryzyka procesowego
 • kalkulację kosztów procesowych

2) windykacji sądowej będącej konieczną drogą do uzyskania tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty) potrzebnego do prowadzenia egzekucji, która obejmuje:

 • zabezpieczenia roszczeń przed wniesieniem pozwu
 • przygotowania pozwów i prowadzenia spraw o zapłatę, zadośćuczynienie, rentę
 • dochodzenia roszczeń umownych oraz pozaumownych (np. z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, dot. czynów niedozwolonych)
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 • reprezentacja klientów w postępowaniach
 • uzyskanie klauzuli wykonalności potrzebnej do prowadzenia egzekucji

3) windykacji egzekucyjnej obejmującej:

 • przygotowanie wniosków zabezpieczających przed uzyskaniem klauzuli wykonalności
 • przygotowanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentację wierzycieli i dłużników przed komornikiem
 • weryfikację kosztów egzekucj

Na każdym stadium klient jest informowany o szansach na efektywne zakończenie sprawy oraz o potrzebie podejmowania dalszych czynności.