Home

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz małym przedsiębiorcom. Usługi skoncentrowane są przede wszystkim na doradztwie obejmującym głównie prawo cywilne i egzekucyjne, prawo karne, prawo oświatowe, prawo handlowe, prawo spółek, prawo własności intelektualnej i prawo konkurencji.

Oferujemy także reprezentację klientów w procesach sądowych, w sprawach administracyjnych i arbitrażowych. Mandanci uzyskają ponadto pomoc prawną w transakcjach związanych z obrotem inwestycyjnym.

 

Bez względu na rodzaj problemu oraz jego pochodzenie każda sprawa jest prowadzona z należytą starannością oraz z naciskiem na efektywność podjętych i zamierzonych działań.

Honorarium ustalane jest indywidualnie po wnikliwej analizie sprawy oraz ocenie szans osiągnięcia przez Naszych Klientów zamierzonego celu.